Mikrouzņēmums


Par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju var kļūt kā fiziskās, tā juridiskās personas.

Galvenie kritēriji mikrouzņēmumam:
  • dalībnieki fiziskās personas;
  • apgrozījums (mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi) kalendāra gadā nepārsniedz 100 000EUR;
  • darbinieku skaits ne lielāks par pieciem, maksimālā darba alga 720EUR/mēn.
Mikrouzņēmuma nodoklis (MUN) ietver:
Mikrouzņēmuma nodokļa likme 2016.gadā ir 9%, bet 2017. gadā ir 5%.
Likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu” no 01.01.2017. paredz, ka:
  • Darba devējs, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, obligātās iemaksas (gan darba devēja, gan darba ņēmēja daļu) maksā no saviem līdzekļiem par katru mikrouzņēmuma darbinieku.
  • 2017.gadā minimālo obligāto iemaksu objekts par personām, kas noteiktas šā likuma 20.3 panta pirmajā, otrajā un septītajā daļā, ir 3/4 no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra (no 285 EUR), savukārt par personām, kas noteiktas šā likuma 20.3 panta astotajā daļā, — 3/8 no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra (no 142.50 EUR).
Adviser finanses SIA:
  • palīdz novērtēt, aprēķināt kādā veidā Jūsu uzņēmums var piemērot mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja priekšrocības;
  • reģistrē jaunu un pārreģistrē esošo uzņēmumu ka mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju;
  • sniedz nodokļu konsultācijas, grāmatvedības un juridiskos pakalpojumus.